PhantomQ ERP

(PhantomQ Enterprise Resource Planning)

Hệ thống giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm quản lý đa chức năng, đa phòng ban giúp doanh nghiệp và các tổ chức có thể sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm lập kế hoạch về sản phẩm, chi phí, sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, tiếp thị và bán hàng, giao hàng và thanh toán,...

Đặc biệt ở các mô hình kinh doanh lớn như các tập đoàn thì việc sử dụng ERP - Hệ thống giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực sẽ giúp cho việc quản trị các công ty con với nhiều lĩnh vực khác nhau một cách dễ dàng hơn. Vì ERP không chỉ đơn thuần là một hệ thống độc lập của một công ty mà nó có thể kết nối nhiều dữ liệu của nhiều công ty khác nhau trong một tập đoàn hoặc cải thiện sự cần thiết của việc chia sẻ thông tin B2B hiện nay.

Với một hệ thống giải pháp phần mềm ERP tổng thể, chủ sở hữu và lãnh đạo doanh nghiệp có thể đơn giản hoá công việc quản lý, tự động hoá các quy trình sản xuất và hoạt động kinh doanh, giúp hiệu suất lao động được nâng cao, người lao động trở nên thành công hơn trong vai trò của họ, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí. Từ đó có được cái nhìn tổng quan và thực tế hơn về doanh nghiệp của mình, dễ dàng hoạch định nguồn lực và lập kế hoạch cho các chiến lược, chiến dịch kinh doanh hợp lý và kịp thời nhất.

Tính năng cơ bản

PhantomQ ERP là Bộ giải pháp phần mềm quản lý tổng thể, tất cả tài nguyên hệ thống được chuẩn hoá, đồng bộ và truy xuất trực tuyến theo thời gian thực. Cung cấp dữ liệu số hoá để vận hành doanh nghiệp, công ty, tập đoàn,... một cách tự động, chính xác và kịp thời cho mọi quyết định của lãnh đạo.

Việc triển khai PhantomQ ERP đòi hỏi phải được khảo sát, tư vấn cụ thể để phù hợp nhất với từng đơn vị, đảm bảo tăng hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí. Dưới đây là một số Modules chính (cơ bản):

- Module quản lý kế toán - tài chính (Accounting)

- Module quan hệ khách hàng tiềm năng (CRM)

- Module quản lý nhân sự và tiền lương (HRM)

- Module điều hành sản xuất (MES)

- Module quản lý bảo trì hệ thống thiết bị (MMS)

- Module quản lý sửa chữa phương tiện (MRV)

- Module quản lý cân hàng (MPW)

- Module quản lý vận tải (MTS)

- Module quản lý ngân sách (Budget)

- Module quản lý thanh toán, dịch vụ thu hộ - chi hộ (PAY)

...

Đối với mỗi bài toán quản lý tại mỗi doanh nghiệp, công ty, tập đoàn,... chúng tôi cam kết sẽ trực tiếp khảo sát, tư vấn thiết kế và triển khai phù hợp nhất với đặc thù riêng. Đồng thời chính sách hỗ trợ bảo hành (miễn phí) trong suốt quá trình sử dụng sẽ là thời gian để quý khách hàng có nhiều trải nghiệm thực tế và đưa ra được những đánh giá thực tế nhất để có thể hiệu chỉnh hệ thống tốt nhất.

Đối tượng sử dụng

ERP viết tắt của từ Enterprise Resource Planning nghĩa là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đây là phần mềm được sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: Tài chính - Kế toán, Khách hàng tiềm năng, Nguồn nhân sự - Tiền lương, Hàng tồn kho,...

PhantomQ ERP là bộ Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể, phù hợp cho các tập đoàn, tổng công ty,... có nhiều đơn vị, chi nhánh, nhà máy hoạt động tại nhiều vùng miền khác nhau. Đồng thời rất phù hợp với việc đồng bộ, chia sẻ và kế thừa dữ liệu giữa các phòng ban, bộ phận, phân xưởng trong cùng một khu vực làm việc. Làm tăng hiệu suất làm việc, nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu chi phí bỏ ra.

Điểm nổi bật