BÁO GIÁ SẢN PHẨM

(Áp dụng từ 01/07/2024)

PhantomQ Accounting - Phần mềm kế toán

Starter

3 680 000 000 VNĐ

THU CHI - CÔNG NỢ
(Hộ cá thể - Cửa hàng nhỏ lẻ)

Standard

5 865 000 000 VNĐ

QUẢN LÝ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
(Doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Professtional

18 285 000 000 VNĐ

TĂNG TỐC & TỐI ƯU SXKD
(Doanh nghiệp vừa và lớn)

PhantomQ ERP - Bộ giải pháp phần mềm quản lý tổng thể

Standard

29 785 000 000 VNĐ

CHUẨN HOÁ & MỞ RỘNG LIÊN KẾT
(Bổ sung modules quản lý đặc thù)

Professtional

52 785 000 000 VNĐ