PhantomQ Enterprise Edition

Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp

Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ tiên tiến, trên cơ sở nghiên cứu đặc thù ngành và những kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ nhiều dự án thành công, chúng tôi đã xây dựng bộ Giải pháp PhantomQ ERP tổng thể và các phần mềm (CRM, HRM, MES,...) đáp ứng nhu cầu quản lý và điều hành thực thi sản xuất chuyên sâu cho các ngành: Sản xuất xi măng, Bê tông tươi, Nhựa đường, Nhũ tương, Sắt thép, Cơ khí chế tạo, May mặc, Dược phẩm, Bao bì, Vận chuyển, Phân phối, Bán lẻ,...

PhantomQ Accouting là phần mềm kế toán đầu tiên hỗ trợ truy cập trực tuyến, số liệu hạch toán có thể thực hiện từ bộ phận kế toán của tất cả các chi nhánh, các đơn vị phụ thuộc,...

Kế toán tổng hợp chỉ việc kế thừa số liệu và kiểm duyệt hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác đến từng đồng (VNĐ, USD,....). Bên cạnh là các bút toán tự động kết chuyển cuối kỳ, các bút toán áp giá vốn rất nhanh và đồng bộ với các tiêu chí chất lượng:

NHANH GỌN - CHÍNH XÁC - KỊP THỜI

PhantomQ Accouting là một hệ thống mở, cho phép hiệu chỉnh theo chính sách quản lý tại từng thời điểm (Như là phương án phân bổ, kết chuyển tự động, tính toán giá thành sản phẩm,...). Đồng thời cho phép kết nối, tích hợp với nhiều phần mềm khác để tổng hợp và trích xuất số liệu (Xuất hoá đơn điện tử, Nhận số liệu đầu vào,...) một cách tự động.

Giá trị của một hệ thống ERP là xây dựng được hệ thống tập trung với quy trình tích hợp, dữ liệu liên kết để các bộ phận, phòng ban thực hiện đồng thời trên cùng hệ thống. Từ đó, bức tranh tổng quan về các hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổng hợp nhanh chóng, chính xác và kịp thời với nguồn lực và thời gian thực hiện tối ưu.

Đặc biệt đối với mô hình nhiều công ty, nhiều chi nhánh, nhiều nhà máy thì việc ứng dụng ERP giúp chuẩn hóa quy trình, hệ thống báo cáo quản lý thông minh sẽ giúp doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn.